Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2016

2016

ZARZĄDZENIE NR W.0050.277.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad postępowania w Urzędzie Gminy Lyski w związku z prowadzonymi konsultacjami

ZARZĄDZENIE NR W.0050.276.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.275.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.274.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.273.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w Urzędzie Gminy Lyski oraz innych budynkach stanowiących własność gminy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.272.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.271.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.270.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Lyski oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.269.2016 z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.268.2016 z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.267.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.266.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.265.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu V Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.264.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.263.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.262.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.261.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.260.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.259.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.258.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.257.2016  z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.256.2016  z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Lyski i jej jednostkach organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.255.2016  z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.254.2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.253.2016 z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.252.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.17.2011 Wójta Gminy Lyski z dnia 10 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.251.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lyskach.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.250.2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZADZENIE NR W.0050.249.2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.248.2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski w roku 2016

ZARZĄDZENIE NR W.0050.247.2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.246.2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.245.2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie zaakceptowania zestawień faktur i rachunków z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2016 z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.244.2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie korekty Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.153.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zaakceptowania zestawień faktur i rachunków z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w oku 2016 z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.243.2016 z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.242.2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.241.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.240.2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017 - 2025

ZARZĄDZENIE NR W.0050.239.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.238.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.237.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.236.2016 z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.235.2016 z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.234.2016 z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.233.2016 z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.232.2016 z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.231.2016 z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac w konkursie „Cała rodzina śmieci segreguje a środowisko na tym zyskuje”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.230.2016 z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Raszczyce

ZARZĄDZENIE NR W.0050.229.2016 z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Pstrążna

ZARZĄDZENIE NR W.0050.228.2016 z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.227.2016 z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZADZENIE NR W.0050.226.2016 z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla zadania:
Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa – ul. Dworcowa w Suminie;
Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Lyskach"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.225.2016 z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.224.2016 z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.223.2016 z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.222.2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.221.2016 z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.220.2016 z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.219.2016 z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do rozliczenia dotacji otrzymanej w ramach zadania „Demontaż/zebranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lyski – etap I” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.218.2016 z dnia 21 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łączna w Nowej Wsi – etap I; zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczycach – odcinek „C 1-2” boczna ul. Raciborskiej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.217.2016 z dnia 21 października 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.216.2016 z dnia 21 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.215.2016 z dnia 21 października 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.204.2016 Wójta Gminy Lyski z dnia 07 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności,                 ochrony p. poż

ZARZĄDZENIE NR W.0050.214.2016 z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: zadanie nr 1 - Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lyski; zadanie nr 2 - Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących we władaniu/posiadaniu Zamawiającego oraz z gruntów gminnych niezabudowanych stanowiących własność Zamawiającego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.213.2016 z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.212.2016 z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła w sezonie grzewczym od 15 października 2016 r.
do 15 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.211.2016 z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.210.2016 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.209.2016 z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.208.2016 z dnia 10 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.207.2016 z dnia 10 października 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.206.2016 z dnia 10 października 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.205.2016 z dnia 07 października 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.204.2016 z dnia 07 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności, ochrony p. poż.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.203.2016 z dnia 06 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR W.0050.202.2016 z dnia 04 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowia druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń stosowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2016 z dnia 04 października 2016 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2016 z dnia 04 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.199.2016 z dnia 04 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.198.2016 z dnia 04 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lyski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze

ZARZĄDZENIE NR W.0050.197.2016 z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja budynku gminnego w Lyskach przy ul. Sikorskiego 2 na potrzeby uruchomienia dziennego domu „Senior-WIGOR”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.196.2016 z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.195.2016 z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.194.2016 z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.193.2016 z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.192.2016 z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.191.2016 z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.190.2016 z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.189.2016 z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.125.2016 Wójta Gminy Lyski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu "Cała rodzina śmieci segreguje a środowisko na tym zyskuje".

ZARZĄDZENIE NR W.0050.188.2016 z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.187.2016 z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.186.2016 z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.185.2016.z dnia 09 września 2016 r.
w sprawie sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.184.2016 z dnia 09 września 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.183.2016 z dnia 09 września 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.182.2016 z dnia 09 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.181.2016 z dnia 07 września 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Przebudowa odcinka B-F ul. Szkolnej w Pstrążnej”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.180.2016 z dnia 07 września 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Lyski”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.179.2016 z dnia 06 września 2016 r.
w sprawie zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.178.2016 z dnia 05 września 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej z mieszkańcami sołectw Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.177.2016 z dnia 02 września 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.176.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2016 i zawarcia z wybranymi podmiotami umów wsparcia realizacji zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.175.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.174.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyznanie nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.173.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.172.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.171.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.170.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2016

ZARZĄDZENIE NR W.0050.169.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.168.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.167.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.166.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.165.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZADZENIE NR W.0050.164.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie prowadzenia Rejestru Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.163.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Księgowa w Oczyszczalni Ścieków w Suminie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.162.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie zasad organizacji i rozpatrywania petycji w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.161.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.160.2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.159.2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.158.2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.157.2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.154.2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego i końcowego z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2016, z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.153.2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie zaakceptowania zestawień faktur i rachunków z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2016 z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.152.2016 z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.151.2016 z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.150.2016 z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.149.2016 z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.148.2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.125.2016 Wójta Gminy Lyski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu "Cała rodzina śmieci segreguje a środowisko na tym zyskuje"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.147.2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.146.2016 z dnia 06 lipca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.145.2016 z dnia 04 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowia druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń stosowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.144.2016 z dnia 01 lipca 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.143.2016 z dnia 01 lipca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.142.2016 z dnia 01 lipca 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.141.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.140.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.139.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.138.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.137.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.136.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. Remont odcinka ul. Budzińskiej i bocznej w Żytnej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.135.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.134.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.133.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.132.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.131.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Urszuli Wyleżych ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.130.2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.129.2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR W.0050.128.2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.127.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie postępowania dot. oddania nieruchomości gminnej w dzierżawę oraz o powołaniu komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.126.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.125.2016 z dnia 13 czrewca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu "Cała rodzina śmieci segreguje a środowisko na tym zyskuje"

ZARZADZENIE NR W.0050.124.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.106.2016 Wójta Gminy Lyski z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy w Oczyszczalni Ścieków w Suminie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.123.2016 z dnia 03 czerwca 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.122.2016 z dnia 03 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2015

ZARZĄDZENIE NR W.0050.121.2016 z dnia 03 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Zwonowice

ZARZĄDZENIE NR W.0050.120.2016 z dnia 03 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2016 z dnia 03 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Adamowice

ZARZĄDZENIE NR W.0050.118.2016 z dnia 03 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Bogunice

ZARZĄDZENIE NR W.0050.117.2016 z dnia 03 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Żytna

ZARZĄDZENIE NR W.0050.116.2016 z dnia 02 czerwca 2016 r.
w sprawie przygotowania i udziału Gminy Lyski w Regionalnym Ćwiczeniu Obronnym 2016

ZARZĄDZENIE NR W.0050.115.2016 z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie powołania Komisji odbiorowej do dokonania odbioru końcowego zadania: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Suminie”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.114.2016 z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.113.2016 z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.112.2016 z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.111.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.110.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.109.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.108.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.107.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.106.2016 z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy w Oczyszczalni Ścieków w Suminie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.105.2016 z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.104.2016 z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu I Gminnego Turnieju Szachowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.103.2016 z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.102.2016 z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrążnej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.101.2016 z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Adamowicach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.100.2016 z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zwonowicach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.99.2016 z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.98.2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Turnieju Sołectw Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.97.2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.96.2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.95.2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.94.2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.93.2016 z dnia 16 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.92.2016 z dnia 13 maja 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.91.2016 z dnia 09 maja 2016 r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.90.2016 z dnia 09 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.89.2016 z dnia 06 maja 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.88.2016 z dnia 05 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia składu Komisji ds. przeprowadzenia czynności sprawdzających zgodność stanu faktycznego siedzib obwodowych komisji wyborczych w zakresie dostosowania do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.87.2016 z dnia 05 maja 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Referent ds. Księgowości Budżetowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.86.2016 z dnia 04 maja 2016 r.
w sprawie ćwiczenia obronnego p.k. "Ruda 2016"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.85.2016 z dnia 04 maja 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej Gminnego Przeglądu Form Artystycznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.84.2016 z dnia 04 maja 2016 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu Gminnego Przeglądu Form Artystycznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.83.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.82.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.81.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.80.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.79.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.78.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.77.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski w roku 2016

ZARZĄDZENIE NR W.0050.74.2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.73.2016 z dnia 06 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach oraz udzielenia pełnomocnictwa

ZARZĄDZENIE NR W.0050.72.2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości budżetowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.71.2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.70.2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.69.2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.68.2016 z dnia 01 kwietnia 2016 r.
w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Lyskach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2016 z dnia 01 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń stosowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. Budowa ul. Polnej w Adamowicach - odc. "BEG"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.65.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.64.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.63.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.62.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.61.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.60.2016 z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.59.2016 z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.58.2016 z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy Lyski i jednostek organizacyjnych Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2016 z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2016 z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.55.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu IV Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego "Programu Rodzina 500 plus"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2016 z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2016 z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie upoważnienia komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.51.2016 z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2016 z dnia 09 marca 2016 r.
w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Lyskach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2016 z dnia 09 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2016 z dnia 07 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2016 z dnia 04 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2016 z dnia 04 marca 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2016 z dnia 04 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2016 z dnia 03 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2016 z dnia 03 marca 2016 r.
w sprawie powołania komisji wybrakowania sprzętu z magazynu Obrony Cywilnej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2016 z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2015 i zaakceptowania sprawozdań częściowych i końcowych z wykonania tych zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2016 z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2015 i zaakceptowania sprawozdań z wykonania tych zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2016 z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie zaakceptowania faktur i rachunków z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2015 z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2016 z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie korekty Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.155.2015 z dnia 21 lipca 2015 r. oraz Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.244.2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2016 z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2016 z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Młodszy Referent ds. Podatków i Opłat

ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie stawki czynszu za lokal użytkowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2016 z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2016 z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2016 z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2016 z dnia 09 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2016 z dnia 05 lutego 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego  na zadanie p.n.
Zadanie nr 1 – Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Zatoka w Bogunicach od studni D1 do studni D6
Zadanie nr 1 – Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Stodolskiej w Zwonowicach od studni D7  do studni D15

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2016 z dnia 01 lutego 2016 r.
w sprawie upoważnienia komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2016

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku  budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy  i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechnianinia kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2016 i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych w roku  szkolnym 2016/2017, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. 
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. 
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2016 r. 

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.22.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania dotacji z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów w postępowaniu konkursowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury infokiosku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2016 z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie wykonania planu pracy Rady Gminy Lyski na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2016 i zawarcia z wybranymi podmiotami umów wsparcia realizacji zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2016 z dnia 12 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania zespołu do uzgadniania usytuowania projektowanych na terenie  Gminy Lyski sieci uzbrojenia terenu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2016 z dnia 12 stycznia 2016 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2016 z dnia 08 stycznia 2016 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2016 z dnia 07 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy – Służby Komunalne Gminy w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2016 z dnia 04 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2016 z dnia 04 stycznia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Straży Gminnej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2016 z dnia 04 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.24.2015 z dnia  30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków  w postępowaniu konkursowym z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz  ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2016 z dnia 04 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu  na terenie Gminy Lyski w roku 2016

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3 2016 z dnia 04 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2016

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2016 z dnia 04 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zdań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2016

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2016 z dnia 04 stycznia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Autor: abombik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-03-01 11:20przez: abombik
Opublikowano:2016-03-01 11:44przez: Agata Bombik
Zmodyfikowano:2017-01-02 11:34przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:161559

Rejestr zmian

 • [2017-01-02 11:34:08]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-12-22 10:23:36]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-12-22 09:56:46]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-12-16 07:25:03]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-12-13 14:28:58]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-11-30 14:18:11]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-11-30 14:00:00]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-11-29 14:31:29]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-11-29 07:16:42]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-11-23 08:53:52]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-11-17 08:55:14]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-11-10 09:36:06]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-11-08 14:04:08]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-11-07 10:45:34]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-11-02 10:14:15]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-10-25 12:08:16]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-10-21 14:31:21]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-10-18 09:52:49]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-10-13 14:00:33]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-10-13 13:53:46]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-10-13 12:25:52]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-10-11 11:43:09]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-10-10 15:02:46]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-10-10 14:38:58]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-09-30 14:41:45]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-09-30 11:22:10]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-09-27 14:48:52]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-09-20 11:36:58]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-09-16 13:59:59]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-09-16 09:50:10]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-09-15 15:31:17]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-09-09 10:22:45]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-09-07 12:42:15]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-09-06 07:58:35]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-09-06 07:18:17]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-09-05 17:00:18]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-08-18 15:07:45]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-08-18 15:05:10]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-08-16 14:38:23]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-08-12 12:50:13]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-08-11 08:03:59]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-08-10 07:49:34]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-08-10 07:42:32]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-08-01 08:15:04]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-07-29 07:02:21]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-07-26 12:19:19]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-07-26 12:04:03]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-07-18 13:36:16]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-07-06 12:52:22]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-07-05 07:18:05]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-07-01 09:02:27]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-06-30 12:52:57]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-06-30 11:49:24]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-06-27 15:16:01]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-06-24 14:08:27]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-06-24 14:05:28]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-06-24 08:44:09]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-06-23 14:01:09]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-06-21 14:49:33]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-06-21 14:37:16]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-06-14 10:24:21]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-06-13 09:10:17]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-06-06 08:31:32]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-05-31 11:59:43]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-05-30 15:19:17]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-05-25 14:38:33]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-05-23 14:01:01]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-05-23 09:28:49]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-05-23 09:22:53]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-05-16 12:37:12]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-05-13 14:01:47]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-05-10 12:54:35]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-05-06 14:02:29]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-05-06 10:17:36]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-05-05 10:28:20]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-05-04 14:18:42]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-29 07:29:37]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-29 07:16:09]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-27 10:10:14]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-22 14:28:14]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-22 14:20:40]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-22 14:15:39]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-20 14:51:11]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-18 08:39:56]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-12 14:04:10]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-11 15:28:37]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-08 14:32:49]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-07 07:34:53]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-06 07:23:10]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-05 10:53:48]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-05 10:46:59]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-01 14:52:54]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-01 13:34:36]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-01 10:53:56]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-01 10:53:45]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-01 07:59:43]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-04-01 07:38:58]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-03-29 08:55:25]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-03-17 10:19:21]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-03-17 10:13:14]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-03-11 12:43:15]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-03-02 12:58:33]Agata BombikEdycja treści
 • [2016-03-01 11:19:43]Karol MichtaUtworzenie strony

Banery/Logo