Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-06-14 ( Imieniny: Bazylego, Elizy)

Gmina Lyski - 2013

2013

Zarządzenie nr W.0050.196.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.195.2013
w sprawie powołania Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zarządzenie nr W.0050.194.2013
w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Lyski i w gminnych jednostkach organizacyjnych w 2014 r.

Zarządzenie nr W.0050.193.2013
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.192.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.191.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.190.2013
w sprawie przeprowadzenia przeglądu wytworzonych w Urzędzie Gminy Lyski oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lyskach materiałów zawierających informacje niejawne

Zarządzenie nr W.0050.189.2013
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

Zarządzenie nr W.0050.188.2013
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.187.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.186.2013
w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego

Zarządzenie nr W.0050.185.2013
w sprawie zmiany szczegółowego określenia zadań oraz zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Lyski na zadania publiczne realizowane w roku 2013

Zarządzenie nr W.0050.184.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.183.2013
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.182.2013
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2013 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.181.2013
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.180.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.179.2013
w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

Zarządzenie nr W.0050.178.2013
w sprawie wprowadzenia Regulaminu V Jarmarku Bożonarodzeniowego w Lyskach

Zarządzenie nr W.0050.177.2013
w sprawie wprowadzenia identyfikacji wizualnej w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.176.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.175.2013
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Gminy Lyski w 2013 r.

Zarządzenie nr W.0050.174.2013
w sprawie przebywania w budynku Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.173.2013
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

Zarządzenie nr W.0050.172.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.171.2013
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.170.2013
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

Zarządzenie nr W.0050.169.2013
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.128.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zaakceptowania zestawień częściowych z wykonania zadania z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2013 z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

Zarządzenie nr W.0050.168.2013
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej elektronicznych nośników danych

Zarządzenie nr W.0050.167.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.166.2013
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr W.0050.165.2013
w sprawie rozpoczecia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.164.2013
w sprawie rozpoczecia konsultacji projektów uchwał

Zarządzenie nr W.0050.163.2013
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.162.2013
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Archiwalnej dla Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.161.2013
w sprawie upoważnienia komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

Zarządzenie nr W.0050.160.2013
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Lyski w sezonie 2013/2014"

Zarządzenie nr W.0050.159.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.158.2013
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.157.2013
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.156.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.155.2013
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.154.2013
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.153.2013
w sprawie konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.152.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.151.2013
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z budynków niezamieszkałych będących we władaniu/posiadaniu Gminy Lyski"

Zarządzenie nr W.0050.150.2013
w sprawie konsultacji projektu uchwaly

Zarządzenie nr W.0050.149.2013
w sprawie konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.148.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.147.2013
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego o powierzchni 49,88 m2 w budynku położonym na działce nr 143,/3, karta mapy 2, obręb Bogunice

Zarządzenie nr W.0050.146.2013
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2 w budynku położonym na działce nr 62 , karta mapy 2, obręb Pstrążna

Zarządzenie nr W.0050.145.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.144.2013
w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła

Zarządzenie nr W.0050.143.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.142.2013
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Straży Gminnej w Lyskach

Zarządzenie nr W.0050.141.2013
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

Zarządzenie nr W.0050.140.2013
w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych w konkursie wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2013 i zawarcia z wybranymi podmiotami umów wsparcia realizacji niniejszego zadania

Zarządzenie nr W.0050.139.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.138.2013
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Lyski nr W.0050.43.2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu

Zarządzenie nr W.0050.137.2013
w sprawie określenia zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Lyskach oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie nr W.0050.136.2013
w sprawie polityki rachunkowości dla Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Zarządzenie nr W.0050.135.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.134.2013
w sprawie powołania na terenie Gminy formacji Obrony Cywilnej – Drużyny Ochrony Ogólnej

Zarządzenie nr W.0050.133.2013
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2013

Zarządzenie nr W.0050.132.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.131.2013
w sprawie powołania na terenie Gminy formacji Obrony Cywilnej wchodzących w skład systemu wczesnego wykrywania i alarmowania

Zarządzenie nr W.0050.130.2013
w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego i końcowego z wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lyski, oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

Zarządzenie nr W.0050.129.2013
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Zarządzenie nr W.0050.128.2013
w sprawie zaakceptowania zestawień częściowych z wykonania zadania z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2013 z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

Zarządzenie nr W.0050.127.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.126.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.125.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.124.2013
w sprawie stawki czynszu za lokal użytkowy

Zarządzenie nr W.0050.123.2013
w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

Zarządzenie nr W.0050.122.2013
w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr W.0050.121.2013
w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Zarządzenie nr W.0050.120.2013
w sprawie instrukcji obiegu i kotroli dokumetów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.119.2013
w sprawie Instrukcji Obiegu Korespondencji w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.118.2013
w sprawie Zasad Podpisywania Pism Urzędowych w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.117.2013
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.116.2013
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie nr W.0050.115.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.114.2013
w sprawie upoważnienia komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr działki 173/18, km. 3, obręb Żytna

Zarządzenie nr W.0050.113.2013
w sprawie upoważnienia komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr działki 1, km. 4, obręb Dzimierz

Zarządzenie nr W.0050.112.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Przebudowa odwodnienia i chodników w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 z drogami gminnymi w miejscowości Żytna – etap III na odcinku od km 3+780 do km 4+150 – po stronie (lewej) północnej

Zarządzenie nr W.0050.111.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz – etap IV na odcinku od km 7+900 do 8+000 – po stronie ( prawej ) południowej

Zarządzenie nr W.0050.110.2013
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.109.2013
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.108.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.107.2013
w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Lyskach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie nr W.0050.106.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.105.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.104.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2013 - 2023

Zarządzenie nr W.0050.103.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.102.2013
w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki173/18, karta mapy, obręb Żytna

Zarządzenie nr W.0050.101.2013
w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w jednostce ewidencyjnej Lyski, obręb Dzimierz, karta mapy 4 o nr ewidencyjnym działki 1

Zarządzenie nr W.0050.100.2013
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.99.2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Tesarczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr W.0050.98.2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Komolec ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr W.0050.97.2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Mazur ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr W.0050.96.2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Pytlik ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr W.0050.95.2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Karczmarek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr W.0050.94.2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Barbary Wardenga- Koczwara ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr W.0050.93.2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Marcol ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr W.0050.92.2013
w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.91.2013
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Lyski do wystawiania i odbioru faktur VAT

Zarządzenie nr W.0050.90.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.89.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.88.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.87.2013
w sprawie organizacji, uruchomienia na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.86.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej”

Zarządzenie nr W.0050.85.2013
w sprawiezmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.84.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzene nr W.0050.83.2013
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Zarządzenie nr W.0050.82.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.81.2013
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr W.0050.80.2013
w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych przez Gminę Lyski

Zarządzenie nr W.0050.79.2013
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Oczyszczalni Ścieków w Suminie

Zarządzenie nr W.0050.78.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.77.2013
w sprawie upoważnienia komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr działki 174/91, km. 3, obręb Żytna

Zarządzenie nr W.0050.76.2013
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego o powierzchni 53,37 m² w budynku położonym na działce 1368/131, karta mapy 3, obręb Lyski

Zarządzenie nr W.0050.75.2013
w sprawie upoważnienia komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr działki 173/18, km. 3, obręb Żytna

Zarządzenie nr W.0050.74.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.73.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.72.2013
w sprawie powołania komisji i wprowadzenia regulaminu I Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

Zarządzenie nr W.0050.71.2013
w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia finansowego

Zarządzenie nr W.0050.70.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.69.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.68.2013
w sprawie ustalenia kwoty dofinansowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wczasów dla pracowników w 2013 r.

Zarządzenie nr W.0050.67.2013
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w jednostce ewidencyjnej Lyski, obręb Dzimierz, karta mapy 4 o nr ewidencyjnym działki 1 o powierzchni 0,09157 ha

Zarządzenie nr W.0050.66.2013
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej, Regulaminu Biegów Przełajowych oraz Regulamin Minisiatkówki w ramach projektu "Współpraca bez granic w gminach Lyski i Darkovice"

Zarządzenie nr W.0050.65.2013
w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu plastycznego pn. "Zdrowo i aktywnie spędzam czas wolny" w ramach projektu "Współpraca bez granic w gminach Lyski i Darkovice"

Zarządzenie nr W.0050.64.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.63.2013
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.62.2013
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnym działki 1347/70, karta mapy 4, obręb Adamowice na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyleglej stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębnej nieruchomości

Zarządzenie nr W.0050.61.2013
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.60.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.59.2013
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.58.2013
w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Lyski w 2013 roku

Zarządzenie nr W.0050.57.2013
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.56.2013
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej

Zarządzenie nr W.0050.55.2013
w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 174/91, karta mapy 3, obręb Żytna.

Zarządzenie nr W.0050.54.2013
w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 173/18, karta mapy 3, obręb Żytna.

Zarządzenie nr W.0050.53.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.52.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.51.2013
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 73 zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie nr W.0050.50.2013
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lyski”

Zarządzenie nr W.0050.49.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lyski”

Zarządzenie nr W.0050.48.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.47.2013
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.46.2013
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2012 rok

Zarządzenie nr W.0050.45.2013
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2012 rok

Zarządzenie nr W.0050.44.2013
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/27/2006 z dnia 27.03.2006 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Lyski z późniejszymi zmianami

Zarządzenie nr W.0050.43.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.42.2013
w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie Gminy Lyski w związku z prowadzonymi konsultacjami

Zarządzenie nr W.0050.41.2013
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Lyski do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji w Gminie Lyski

Zarządzenie nr W.0050.40.2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2013 - 2023

Zarządzenie nr W.0050.39.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.38.2013
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Lyski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Zarządzenie nr W.0050.37.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.36.2013
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.35.2013
w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej do stosowania na terenie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.34.2013
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

Zarządzenie nr W.0050.33.2013
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr W.0050.32.2013
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 i określenia regulaminu jej prac

Zarządzenie nr W.0050.31.2013
w sprawie aktualizacji Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.30.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.29.2013
w sprawie zaakceptowania sprawozdania z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

Zarządzenie nr W.0050.28.2013
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lyski, oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

Zarządzenie nr W.0050.27.2013
w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych w konkursie wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2013 i zawarcia z wybranymi podmiotami umów wsparcia realizacji niniejszego zadania

Zarządzenie nr W.0050.26.2013
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr W.0050.25.2013
w sprawie zatwierdzenia projektu listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Lyski w 2013 roku

Zarządzenie nr W.0050.24.2013
w sprawie konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.23.2013
w sprawie wprowadzenia procedury umarzania należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.22.2013
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnym 174/91, karta mapy 3, obręb Żytna o powierzchni 0,7183 ha.

Zarządzenie nr W.0050.21.2013
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnym działki 173/18, karta mapy 3, obręb Żytna o powierzchni 0,5581 ha.

Zarządzenie nr W.0050.20.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.19.2013
w sprawie konsultacji projektów uchwał

Zarządzenie nr W.0050.18.2013
w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.17.2013
w sprawie szczegółowego określenia zadań oraz zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Lyski na zadania publiczne realizowane w roku 2013

Zarządzenie nr W.0050.16.2013
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013

Zarządzenie nr W.0050.15.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.14.2013
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2013

Zarządzenie nr W.0050.13.2013
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.37.2011 z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego określenia zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.12.2013
w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.11.2013
w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Spółce Wodociągowo-Kanalizacyjnej w Zwonowicach Sp. z o. o. w likwidacji

Zarządzenie nr W.0050.10.2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013

Zarządzenie nr W.0050.9.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.8.2013
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.7.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenia nr W.0050.6.2013
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokal użytkowy położony w Bogunicach przy ul. Szkolnej

Zarządzenie nr W.0050.5.2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2013 rok

Zarządzenie nr W.0050.4.2013
w sprawie upoważnienia P. Małgorzaty Raszczyk, P. Patrycji Mrusek, P. Dominiki Fojcik-Knura, P. Eweliny Teodorowicz do przeprowadzenia III przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 36,80 m2, mieszczącego się w budynku położonym na działkach o nr ewidencyjnych 62  oraz 281/63, km 2 obręb Pstrążna

Zarządzenie nr W.0050.3.2013
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.2.2013
w sprawie konsultacji projektu uchwały

Zarzadzenie nr W.0050.1.2013
w sprawie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Autor: abombik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-10 10:00przez: abombik
Opublikowano:2016-02-10 11:46przez: Agata Bombik
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:11239

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo