Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

mgr Weronika Zdziebczok
ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
II piętro pokój nr 23
tel. 32 4300051 wew. 123

 

Obowiązki wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski:

 1. Skarbnik Gminy wykonuje zadania i kompetencje głównego księgowego budżetu Gminy, organizuje i nadzoruje bieżącą działalność finansową Gminy oraz uczestniczy w tworzeniu programów rozwoju Gminy.

 2. Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:
  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki - wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
  2. Wykonywanie dyspozycji środków publicznych;
  3. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentacji dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  4. Nadzorowanie i bieżąca kontrola realizacji budżetu Gminy w tym jednostek organizacyjnych Gminy Lyski;
  5. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
  6. Koordynowanie prac nad opracowaniem procedur kontroli, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
  7. Przygotowanie projektu budżetu Gminy;
  8. Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
  9. Przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu;
  10. Występowanie z wnioskami do RIO o wymagane opinie w sprawach wynikających z ustawy o finansach publicznych;
  11. Współpraca z Sekretarzem Gminy w zakresie kontroli zarządczej;
  12. Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania radnych dotyczących budżetu gminy;
  13. Nadzór i koordynacja w zakresie bieżącego wykonywania budżetu gminy i działających funduszy oraz okresowe informowanie organów gminy i referatów o przebiegu realizacji budżetu;
  14. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
 3. Skarbnikowi Gminy podlegają bezpośrednio:
  1. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy w zakresie spraw budżetowych.

 

 

Autor: awyczyszczok

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-10 09:53przez: awyczyszczok
Opublikowano:2016-02-10 10:03przez: Agata Wyzczyszczok
Zmodyfikowano:2023-10-30 09:49przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:19550

Rejestr zmian

 • [2023-10-30 09:49:49]Tomasz Ziomkaaktualizacja strony
 • [2019-10-23 13:06:18]Agata WyzczyszczokEdycja strony
 • [2019-10-23 13:03:46]Agata WyzczyszczokEdycja strony
 • [2019-02-19 13:58:46]Agata WyzczyszczokEdycja strony
 • [2019-02-19 13:58:26]Agata WyzczyszczokEdycja strony
 • [2016-03-07 08:56:03]Agata WyzczyszczokEdycja strony
 • [2016-03-07 08:55:31]Agata WyzczyszczokEdycja strony

Banery/Logo