Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2017

2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.249.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk Urzędu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.248.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Inspektor ds. Inwestycji i remontów

ZARZĄDZENIE NR W.0050.247.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.246.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.245.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.244.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.243.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.242.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zasad dofinansowania lub sfinansowania pracownikom Urzędu Gminy Lyski kosztów zakupu
okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.241.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.240.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2018 w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.239.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.238.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZADZENIE NR W.0050.237.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.236.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.235.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Remont drogi gminnej ulicy Łąkowej w Raszczycach – Etap II"

ZARZADZENIE NR W.0050.234.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łączna w Nowej Wsi – etap II"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.233.2017 z dnia 08 grudnia 2017 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych- zestawienia faktur i rachunków z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.232.2017 z dnia 08 grudnia 2017 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZADZENIE NR W.0050.231.2017 z dnia 08 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.230.2017 z dnia 08 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.229.2017 z dnia 05 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.228.2017 z dnia 05 grudnia 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.227.2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.226.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.225.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.224.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.223.2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.222.2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.221.2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.220.2017 z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.219.2017 z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.218.2017 z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Gminy Lyski w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.217.2017 z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.216.2017 z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.215.2017 z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Lyski oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.214.2017 z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.213.2017 z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.212.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018 - 2027

ZARZĄDZENIE NR W.0050.211.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.210.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.209.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZADZENIE NR W.0050.208.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.207.2017 z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.206.2017 z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.205.2017 z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.204.2017 z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.203.2017 z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.202.2017 z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, autobusu marki AUTOSAN S.A. o nr rejestracyjnym SRB R898 stanowiącego własność Gminy Lyski

ZARZADZENIE NR W.0050.201.2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/W/42/2009 Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE  NR W.0050.200.2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.199.2017 z dnia 7 listopada  2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.198.2017 z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.197.2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.196.2017 z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.195.2017 z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.194.2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia oceny wartości użytkowej autobusu marki AUTOSAN S.A. o nr rejestracyjnym SRB R898

ZARZADZENIE NR W.0050.193.2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr W.0050.191.2017  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.192.2017 z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 r.

ZARZADZENIE NR W.0050.191.2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.190.2017 z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 r.

ZARZADZENIE NR W.0050.189.2017 z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie przyznania nagrody za osiagnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.188.2017 z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.187.2017 z dnia 16 października 2017 r.
rozpoczecia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.186.2017 z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.185.2017 z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.184.2017 z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. inwestycji i remontów

ZARZĄDZENIE NR W.0050.183.2017 z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.182.2017 z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.181.2017 z dnia 4 pażdziernika 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowia druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń stosowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.180.2017 z dnia 28 września 2017 r.
zakończenia konsultacji projektu uchwały.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.179.2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.178.2017 z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski.

ZARZĄDZENIA NR W.0050.177.2017 z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIA NR W.0050.176.2017 z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.175.2017 z dnia 18 września 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.174.2017 z dnia 18 września 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.173.2017 z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.172.2017 z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia przeglądu wytworzonych w Urzędzie Gminy Lyski materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony

ZARZĄDZENIE NR W.0050.171.2017 z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Budynku Urzędu Gminy Lyski oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.170.2017 z dnia 7 września 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.169.2017 z dnia 6 września 2017 r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR.W.0050.168.2017 z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.167.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowego gimnazjum oraz przejęcia należności i zobowiązań przez szkołę podstawową po włączeniu dotychczasowego gimnazjum

ZARZĄDZENIE NR W.0050.166.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.165.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.164.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.163.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.162.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.161.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.160.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.159.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.158.2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.157.2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Referent ds. gospodarki wodno-ściekowej, melioracji

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.154.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Lyski"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.153.2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych- zestawienia faktur i rachunków z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.152.2017 z dnia 25 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.151.2017 z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.150.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.143.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 1 860 000,00 zł"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.149.2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej mających miejsce w dniu 7 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.148.2017 z dnia 4 lipca 2017  r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.147.2017 z dnia 4 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w Urzędzie Gminy Lyski oraz innych budynkach stanowiących własność Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.146.2017 z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.145.2017 z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.7.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju oraz wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów w postępowaniu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.144.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.143.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 1 860 000,00 zł"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.142.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.141.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE  NR W.0050.140.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.139.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.138.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.137.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.136.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie opracowania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.135.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu operacyjnego ochrony przed powodzią gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.134.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach Pani Gizeli Capek

ZARZĄDZENIE NR W.0050.133.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.132.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. Gospodarki wodno-ściekowej, Melioracji

ZARZĄDZENIE NR W.0050.131.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2016

ZARZĄDZENIE NR W.0050.130.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.129.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr W.0050.198.2016 Wójta Gminy Lyski z dnia 4 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lyski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.128.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.127.2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.126.2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.125.2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.124.2017 z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania brakowania zniszczonych i uszkodzonych druków ścisłego zarachowania do wydawania dowodów osobistych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.123.2017 z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.122.2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.121.2017 z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu III Sportowego Turnieju Sołectw Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.120.2017 z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu II Gminnego Turnieju Szachowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2017 z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej Gminnego Przeglądu Form Artystycznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.118.2017 z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.117.2017 z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.116.2017 z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.115.2017 z dnia 12 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.114.2017 z dnia 12 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.113.2017 z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

ZARZĄDZENIE NR W.0050.112.2017 z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.111.2017 z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.110.2017 z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.109.2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w Urzędzie Gminy Lyski oraz innych budynkach stanowiących własność Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.108.2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie Instrukcji ewidencji oraz poboru podatków i opłat

ZARZĄDZENIE NR W.0050.107.2017 z dnia 5 maja 2017 r.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku podczas akcji ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lyskach w dniu 19.04.2017 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.106.2017 z dnia 5 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.105.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.104.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.103.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Lyski nr W.0050.17.2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przydziału ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników społecznie użytecznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.102.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.101.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.100.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wykazu stanowisk na których dopuszczone jest używanie własnej odzieży i obuwia, zasad przydziału ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za ich pranie, naprawę i konserwację, zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.99.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.98.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.97.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie zwrotu kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.96.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.95.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie prowadzenia Rejestru ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.94.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.93.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.92.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.91.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej elektronicznych nośników danych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.90.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.89.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Gminy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

ZARZĄDZENIE NR W.0050.88.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.87.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.86.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Lyski do udzielania pierwszej pomocy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.85.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Lyski nr 052/62/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.84.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2017 w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.83.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie Regulaminu Straży Gminnej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.82.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.81.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Ukończenie kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Raszczycach"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.80.2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych Pracowników Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.79.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach Pani Marii Michalskiej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.78.2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przydziału ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za ich pranie, naprawę i konserwację, przydziału środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.77.2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.74.2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.73.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.72.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

ZARZĄDZENIE NR W.0050.71.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zaakceptowania zestawień faktur i rachunków z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2016 z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.70.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2016 i zaakceptowania sprawozdań z wykonania tych zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.69.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego i końcowego z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2016, z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.68.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie powołania zespołów ds. przeprowadzania czynności sprawdzających

ZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lyski prawa własności nieruchomości gruntowej drogowej położonej w obrębie sołectwa Zwonowice

ZARZĄDZENIE NR W.0050.65.2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.64.2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.63.2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.62.2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.61.2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.60.2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.59.2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.58.2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2017 z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2017 z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.55.2017 z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2017 z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2017 z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2017 z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.51.2017 z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2017 z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2017 z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2017 z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Lyski w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim

ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2017 z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zasad dofinansowania pracownikom Urzędu Gminy Lyski kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2017 z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury infokiosku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursów wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania na terenie gminy Lyski zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2017 z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 645070S ul. Stodolska w Zwonowicach”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2017 i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie częściowego rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Młodszy Referent ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Obronności, Ochrony p. poż.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów w postępowaniu konkursowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowia druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń stosowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie wykonania planu pracy Rady Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski

Autor: Milena Karkut

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-01-03 11:51przez: Milena Karkut
Opublikowano:2017-01-03 11:43przez: Milena Karkut
Zmodyfikowano:2019-08-07 11:33przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:149301

Rejestr zmian

 • [2019-08-07 11:33:00]Milena KarkutEdycja strony
 • [2019-08-07 11:02:02]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-01-06 10:46:51]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-01-06 10:45:16]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-01-06 10:43:46]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-01-06 10:42:19]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-01-06 10:39:54]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-01-06 10:38:18]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-20 08:28:20]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-20 08:23:50]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-20 08:22:01]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-20 08:18:56]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-20 08:13:26]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-20 08:08:00]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-20 08:04:29]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-20 07:58:35]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-20 07:58:00]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-20 07:42:40]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-07 14:10:25]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-07 14:09:38]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-07 14:07:35]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-07 14:03:42]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-07 13:56:07]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-07 13:52:00]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-07 13:33:14]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-07 13:32:54]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-12-07 12:25:48]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-11-23 13:58:51]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-11-23 13:52:52]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-11-22 14:53:57]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-11-22 14:45:34]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-11-22 14:40:16]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-11-22 14:37:01]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-11-22 08:39:33]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-11-22 08:32:33]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-11-22 07:56:54]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-11-21 14:39:04]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-11-21 14:30:51]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-11-21 14:27:11]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-11-21 14:25:25]Milena KarkutEdycja strony
 • [2017-11-21 14:10:19]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-11-21 13:36:16]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-11-02 08:52:57]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-11-02 08:42:56]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-11-02 08:36:20]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-11-02 08:12:52]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-31 14:02:09]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-31 13:58:57]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-31 13:55:01]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-27 10:57:50]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-20 14:55:15]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-20 14:49:38]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-20 14:49:15]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-20 14:46:04]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-20 14:40:56]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-20 14:37:18]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-20 14:27:45]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-11 14:49:42]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-11 14:49:06]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-11 14:37:55]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-11 14:28:29]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-11 14:19:47]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-11 14:18:42]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-11 14:07:16]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-11 14:02:02]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-11 13:36:07]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-11 13:34:53]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-11 13:28:35]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-11 13:17:23]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-11 12:49:17]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-10-11 12:29:23]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-09-13 13:28:23]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-08-31 14:41:14]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-08-28 11:48:41]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-08-23 10:33:18]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-08-17 13:10:05]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-08-16 11:50:17]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-08-16 11:45:19]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-08-16 10:43:42]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-08-16 10:43:42]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-08-10 09:25:56]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-08-08 09:02:40]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-07-11 14:43:57]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-07-11 14:36:34]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-06-29 12:26:28]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-06-14 13:04:21]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-06-02 10:05:02]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-05-30 14:05:14]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-05-29 08:39:21]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-05-24 13:54:03]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-05-24 13:51:11]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-05-23 12:22:33]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-05-19 13:21:35]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-05-15 13:50:06]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-05-10 07:54:50]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-05-04 09:43:16]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-04-26 12:49:42]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-04-19 10:14:15]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-04-14 08:59:07]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-04-14 08:47:05]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-04-14 08:43:26]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-04-12 11:10:28]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-04-07 10:12:36]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-04-05 07:14:08]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-04-03 11:45:11]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-03-30 08:14:02]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-03-28 10:38:56]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-03-24 12:02:49]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-03-21 11:05:01]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-03-01 14:22:55]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-02-24 12:04:22]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-02-23 14:26:16]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-02-17 13:55:41]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-02-17 11:07:45]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-02-16 13:18:30]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-02-14 14:10:47]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-02-14 12:25:00]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-02-13 10:11:00]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-02-13 10:04:04]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-02-09 09:25:41]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-02-01 09:56:46]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-01-25 10:09:44]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-01-25 09:36:31]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-01-18 14:34:15]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-01-18 14:24:36]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-01-03 11:52:22]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2017-01-03 11:50:47]Agata MyśliwiecUtworzenie strony

Banery/Logo