Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - Informacje

Informacje

Od dnia 1 lipca 2011 dane przedsiębiorców (osób fizycznych) rejestrowane są w

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

którą prowadzi Minister Gospodarki przez portal www.ceidg.gov.pl.

Dane dotyczące przedsiębiorców zarejestrowanych przed 1 lipca 2011 r. przenoszone są z gminnych ewidencji działalności gospodarczej do systemu CEIDG do dnia 31 grudnia 2011 r.

W związku z tym przedsiębiorcy, których dane nie zostały jeszcze wpisane do systemu CEIDG podlegają nadal ewidencji prowadzonej przez Urzędy Gmin i podlegają częściowo procedurom na starych zasadach.

 

OTWARCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

 

Zarejestrować działalność może każda osoba fizyczna (pełnoletnia), zamieszkująca na terenie RP lub osoba zagraniczna. W przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników powinien uzyskać wpis na swoje imię i nazwisko, a następnie zawrzeć umowę spółki cywilnej.


Pierwszym krokiem do założenia własnej działalności gospodarczej jest zgłoszenie tego faktu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej co pozwala na założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie. Wniosek można wypełnić przy użyciu kreatora, który podpowie i poprowadzi krok po kroku przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

 

Jeżeli składmy wniosek on-line można to zrobić za pomoczą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do systemu CEIDG. Jeżeli zamierzamy częściej korzystać z portalu CEIDG można również założyć konto przechowujące twoje podstawowe dane, co przyśpieszy proces obsługi. Konto możemy założyć w sekcji Logowanie. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email.

Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

 1. osobiście albo
 2. wysłany listem poleconym (podpis na wniosku przesłanym listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza).

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku a następnie przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Gdy wniosek został złożony w urzędzie gminy a jest niepoprawny - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

 

Obecnie obowiązującym drukiem do czynności rejestracji jest formularz CEiDG-1 - wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.


Do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca może dołączyć (w miarę potrzeb) druk CEIDG-RB (Informacja o rachunkach bankowych), druk CEIDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) oraz druk CEIDG-RD (służący do podania więcej niż 10 symboli cyfrowych PKD). Natomiast druk CEIDG-PN (Udzielone Pełnomocnictwa) oraz rubrykę 30 druku CEIDG-1 można wypełniać od 1 stycznia 2012r. Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.


Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie żądaniem:

 1. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 2. głoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 3. zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 4. przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

Przedsiębiorca dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ma także obowiązek wypełnienia i złożenia we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych następujących druków:

 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej;
 • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej,(tylko dla wspólników spółek cywilnych rozliczających się pod danymi spółki cywilnej.
 • ZUS ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej - spółka cywilna.

Przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk NIP-2.

Przedsiębiorca rejestrujący się jako płatnik podatku od towarów i usług (VAT) wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R wraz z opłatą skarbową w wysokości 170 zł.

Przedsiębiorca chcący prowadzić działalność gospodarczą w granicach Unii Europejskiej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R/UE.

Uwaga: druk VAT-R/UE składamy łącznie z drukiem rejestrującym VAT-R.


Należy też pamiętać że do prowadzenia niektórych rodzajów działalności wymagane jest uzyskanie:

 • koncesji
 • zezwolenia
 • licencji
 • wpisu do rejestru działalności regulowanej

 

Należy również pamiętać, że wybierając formę opodatkowania - kartę podatkową należy złożyć dodatkowo wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na druku PIT-16.

W/w wniosek powinien być złożony przed rozpoczęciem działlności gospodarczej.

 

INFORMACJA O WYSZUKIWANIU WPISÓW W CEIDG

 

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Należy wejść na stronę www.ceidg.gov.pl, przejść do Wyszukiwarki przedsiębiorców - odszukać wpis po Nazwie, nr NIP lub REGON - otworzyć wpis i wybrać opcję Drukuj / Pobierz PDF. Na wydruku umieszczony jest również kod kreskowy, który można odczytać telefonem komórkowym z aplikacją do czytania kodów i obejrzeć aktualny wpis.

Nowe zaświadczenie można samodzielnie pobrać w każdej chwili.

 

Szukając informacji o przedsiębiorcach (osobach fizycznych prowadzących działalność) w Polsce od 1 lipca 2011 należy wejść na stronę www.ceidg.gov.pl, przejść do Wyszukiwarki przedsiębiorców - odszukać wpis po Nazwie, nr NIP lub REGON.

Jeżeli jest to przedsiębiorca, który zarejestrował się przed 1 lipca 2011 r., a jego dane nie zostały jeszcze przeniesione przez Gminę do CEIDG to należy odszukać podmiot na stronie https://www.stat.gov.pl/regon/ po nr NIP lub REGON.

Autor: Agata Bombik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-03-25 07:54przez: Agata Bombik
Opublikowano:2016-03-25 00:00przez: Agata Bombik
Zmodyfikowano:2016-03-25 07:54przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:14795

Rejestr zmian

 • [2016-03-25 07:54:29]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-03-25 07:51:06]Agata BombikUtworzenie strony

Banery/Logo