Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-05-30 ( Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy)

Gmina Lyski - 2023

2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.103.2023 z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.102.2023 z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.101 2023 z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia VIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.100.2023 z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia VIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.99.2023 z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.98.2023 z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.97.2023 z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.96.2023 z dnia 16 maja 2023 r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.95.2023 z dnia 11 maja 2023 r.
w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.94.2023 z dnia 11 maja 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.93.2023 z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.92.2023 z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.91.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.90.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.89.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.88.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.87.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.86.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.85.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.84.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.83.2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lyski: Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej ulica boczna ul. Rybnickiej w Adamowicach; Zadanie 2 – Budowa wodociągu – połączenie sieci wodociągowej Pstrążna z Podlesiem – etap III; Zadanie 3 – Budowa wodociągu – połączenie sieci wodociągowej Pstrążna z Podlesiem – etap IV; Zadanie 4 – Budowa sieci wodociągowej ul. Grabówki w Zwonowicach; Zadanie 5 – Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Pstrążnej; Zadanie 6 – Budowa sieci wodociągowej ul. Raciborska 4-10 w Bogunicach”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.82.2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2023 r. i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.81.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia VIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.80.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.79.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia VIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.78.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.77.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
w sprawie ustalenia wykazu stanowisk na których dopuszczone jest używanie własnej odzieży i obuwia, zasad przydziału ekwiwalentu za używanie, pranie, naprawę i konserwację, zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej oraz wykazu stanowisk na których należy stosować odzież i obuwie robocze na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.74.2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.73.2023 z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.72.2023 z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.71.2023 z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.70.2023 z dnia 30 marca 2023 r.
w spawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.69.2023 z dnia 27 marca 2023 r.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2023r. jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Lyski oraz wyznaczenia terminu jego odpracowania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.68.2023 z dnia 27 marca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Budowa sali gimnastycznej przy SP w Raszczycach„

ZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2023 z dnia 27 marca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2023 z dnia 27 marca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia trybu jej pracy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.65.2023 z dnia 22 marca 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.64.2023 z dnia 21 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.63.2023 z dnia 21 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.62.2023 z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.61.2023 z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.60.2023 z dnia 16 marca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.59.2023 z dnia 9 marca 2023 r.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik w dniu 13.02.2023 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.58.2023 z dnia 9 marca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2023 z dnia 8 marca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa sali sportowej w Zwonowicach"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2023 z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

ZARZĄDZENIE NR W.0050.55.2023 z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2023 z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2023 z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr W.0050.51.2023 Wójta Gminy Lyski z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa sali sportowej w Zwonowicach"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2023 z dnia 1 marca 2023 r.
w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych w Straży Gminnej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.51.2023 z dnia 1 marca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa sali sportowej w Zwonowicach„

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2023 z dnia 1 marca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa Lyski„

ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2023  z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2023 z dnia 8 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia i wprowadzenia Regulaminu IX Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2023 z dnia 8 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2023 z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2023 z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia projektu konsultacji

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2023 z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2023 z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa nawierzchni i obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej ul. Wygony w Dzimierzu„

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2023 z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2023 z dnia 1 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.3023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr W.0050.15.2023 Wójta Gminy Lyski z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Lyski do udzielania pierwszej pomocy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Ubezpieczenia Gminy Lyski w tym gminnych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku i zgłoszenia o przyjęcie do szkół podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku i zgłoszenia o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i Szkole Podstawowej, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i Szkole Podstawowej dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym, w roku szkolnym 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznane w 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów w postępowaniu konkursowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2023  z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2023  z dnia 12 stycznia 2023 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2023 z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2023 z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2023 z dnia 5 stycznia 2023 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2023 z dnia 5 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-02 12:41przez:
Opublikowano:2023-01-02 07:48przez: Bartosz Pytlik
Zmodyfikowano:2023-05-24 07:44przez: Bartosz Pytlik
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:1671

Rejestr zmian

 • [2023-05-24 07:44:43]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-05-24 07:43:17]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-05-24 07:38:34]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-05-24 07:21:13]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-05-10 14:39:56]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-04-28 07:40:12]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-04-21 15:19:07]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-04-07 07:31:45]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-04-05 07:08:01]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-04-04 07:15:44]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-04-03 15:59:32]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-28 07:02:49]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-23 10:02:04]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-23 09:59:51]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-22 10:18:41]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-22 10:14:37]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-22 09:51:47]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-22 09:49:27]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-22 09:38:57]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-21 14:24:04]Tomasz ZiomkaDodanie zarządzenia 63 i 64
 • [2023-02-28 10:54:25]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-02-22 07:27:57]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-02-22 07:25:35]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-02-13 10:16:06]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-02-13 10:10:42]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-02-01 08:27:56]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-30 15:41:38]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-20 14:35:02]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-18 15:28:31]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-18 15:16:10]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-11 14:43:55]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-10 15:08:49]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-10 15:06:42]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-10 14:55:35]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-02 12:45:41]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-02 12:40:53]Bartosz PytlikUtworzenie strony

Banery/Logo