Zadanie 1: Dokończenie przebudowy ul. Sportowej w Lyskach; Zadanie 2: Naprawa przepustu drogowego na drodze gminnej przy ul. Ligonia w Adamowicach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2017

Gmina Lyski zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższych zadań:

Zadanie 1. Dokończenie przebudowy ul. Sportowej w Lyskach.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- cięcie piła nawierzchni bitumicznych, wykonanie i umocnienie wykopów;
- ułożenie kanałów z rur PVC Ø250 mm (6,95 m), Ø200 mm (12,92 m), Ø315 mm (37,15 m);
- wykonanie studni ściekowych Ø1000 mm (3 szt), Ø400 (1 szt), zabudowa 1 kratki ściekowej;
- odtworzenie nawierzchni drogowej, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zadanie 2. Naprawa przepustu drogowego na drodze gminnej przy ul. Ligonia w Adamowicach.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- rozebranie istniejącej nawierzchni i krawężników;
- rozebranie uszkodzonego przepustu drogowego długości 8m (z kręgów betonowych Ø1200);
- wykonanie podbudowy, umocnień betonowych oraz przepustu;
- odbudowa nawierzchni bitumicznej drogi nad przepustem.

Termin wykonania: 15.12.2017 r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na przedmiotowe zadania.

Wymagane dokumenty:
1. Formularz ofertowy (oddzielnie dla każdego z zadań).
2. Kosztorys ofertowy.

Oferty należy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski lub drogą elektroniczną na adres: planowanie@lyski.pl, do dnia 06.11.2017 r.
Informacje z otwarcia ofert można uzyskać w biurze nr 19 lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. (32) 43 00 051 wewn. 119 lub w biurze nr 19

Załączniki:
1. Przedmiar robót – Zadanie 1
2. Rysunek – Zadanie 1
3. Profile – Zadanie 1
4. Charakterystyka – Zadanie 2
5. Przedmiar robót – Zadanie 2
6. Mapa z lokalizacją przepustu – Zadanie 2
7. Istotne postanowienia umowy
8. Formularz ofertowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2017-10-26
Data publikacji:2017-10-26
Osoba sporządzająca dokument:Seweryn Kałusek
Osoba wprowadzająca dokument:Seweryn Kałusek
Liczba odwiedzin:1546